Δικτυακές Υπηρεσίες & Υποστήριξη για Επιχειρήσεις

Η ελλιπής συντήρηση και υποστήριξη του μηχανογραφικού συστήματος μιας επιχείρησης έχει οδηγήσει πολλές φορές στην απώλεια σημαντικών δεδομένων χωρίς τη δυνατότητα ανάκτησης τους και κάποιες φορές στην ολοκληρωτική καταστροφή τους. Η προστασία του εξοπλισμού σας και κατ’ επέκταση της επένδυσης σας, αλλά και η διασφάλιση της βέλτιστης απόδοσής του, θα επιτευχθεί από την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε και για τις οποίες εγγυάται η εμπειρία και η τεχνογνωσία μας.
Image

Δομημένη Καλωδίωση

Στις μέρες μας η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η αύξηση των εφαρμογών της, με τις αυξημένες απαιτήσεις για ποιότητα ζωής, προέκυψε η ανάγκη για τη χρήση δικτυακής υποδομής (δομημένη καλωδίωση) στην επιχείρηση (γραφείο, κατάστημα, εργοστάσιο, βιοτεχνία) αλλά και στην κατοικία (μονοκατοικία, μεζονέτα, διαμέρισμα, σπίτι). Η δομημένη καλωδίωση συνδυάζει όλες τις καλωδιώσεις για ανταλλαγή δεδομένων, σημάτων, και έλεγχο επικοινωνιών σε ένα χώρο σε ένα ενιαίο παγιωμένο σύστημα καλωδίωσης. Χρησιμοποείται για:
 • Μεταφορά δεδομένων (Δίκτυο – Η/Υ)
 • Μεταφορά φωνής (Τηλεφωνικό κέντρο – τηλέφωνα)
 • Μεταφορά εικόνας (Δορυφορική – ψηφιακή τηλεόραση)
Η εταιρεία μας μελετά, σχεδιάζει και εγκαθιστά συστήματα Δομημένης Καλωδίωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες του πελάτη, τη δημιουργία ενός εύκολα διαχειρίσιμου περιβάλλοντος του χρήστη και την οικονομία της εγκατάστασης συναρτήσει των απαιτήσεων του.
Image

BackUp Δεδομένων & Recovery

Η διατήρηση αντιγράφου των δεδομένων μιας επιχείρησης, από διάφορες συσκευές αποθήκευσης, είναι μια απαραίτητη διαδικασία σήμερα καθώς είναι κύριος παράγοντας άμεσης εξασφάλισης των δεδομένων και ανάκτησης σε περίπτωση καταστροφής, διαγραφής ή κλοπής.
Η Tech4Net σας παρέχει εξειδικευμένες λύσεις αποθήκευση και ανάκτηση των δεδομένων για εφαρμογές, φυσικές και εικονικές πλατφόρμες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της επιχείρησης σας.

Λύσεις Backup & Restore για:
 • Επιχειρηματικές εφαρμογές όπως CRM, ERP, Oracle, SQL Server, SharePoint.
 • Άμεση ανάκτηση των δεδομένων σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς.
 • Φυσικές πλατφόρμες των Windows
 • Εικονικές πλατφόρμες όπως VMware, Hyper-V.
Image

Disaster Recovery

Η πιθανότητα κύριων καταστροφών είναι μικρή, αλλά ακόμα και οι μικρές δυσλειτουργίες και ατυχή γεγονότα είναι πιθανόν να έχουν σημαντική επίπτωση στην επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχείρησης. Η Διασφάλιση της επαναφοράς της τεχνολογικής υποδομής της επιχείρησης μετά από μερική ή ολική καταστροφή είναι μια σύνθετη διαδικασία που εμπλέκει όλα τα τμήματα, τα συστήματα και τους πόρους της εταιρίας.

Η Tech4Net σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης που αφορούν την ανάκαμψη από καταστροφή (Disaster Recovery) προσφέροντας για όλα τα τμήματα μιας επιχείρησης, συνολικές λύσεις, μεθοδολογίες υλοποίησης και τεχνολογίες που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία και την ανάπτυξη ενός μοντέλου εγρήγορσης, ως άμεση αντίδραση και ανάκαμψη σε ατυχή γεγονότα.
Είμαστε στην διάθεσή σας για να σας ενημερώσουμε περαιτέρω για τον σχεδιασμό λύσεων Disaster Recovery.
Image

Outsourcing

Καθημερινά το επιχειρησιακό περιβάλλον εξελίσσεται και αλλάζει ταχύτατα δημιουργώντας πολυπλοκότητα και άμεση ανάγκη για μείωση του λειτουργικού κόστους, ακόμα και στον τομέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.

Την ίδια στιγμή οι υπηρεσίες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών γίνονται όλο και πιο σημαντικές για την επιτυχή ανάπτυξη των εταιρειών και για την επίτευξη των στόχων τους. Με το Outsourcing είναι εφικτό να μετατραπεί μέρος από το συνολικό κόστος λειτουργίας της Εταιρίας από σταθερό σε μεταβλητό προσφέροντας ταυτόχρονα τα παρακάτω πλεονεκτήματα:
 • Μείωση κόστους & Απελευθέρωση κεφαλαίων
 • Βελτίωση απόδοσης & Προσθήκη δραστηριοτήτων
 • Μετατροπή του σταθερού κόστους λειτουργίας μιας δραστηριότητας σε μεταβλητό
 • Βελτίωση της ποιότητας υπηρεσίας & Εξειδικευμένης γνώσης
 • Διαχείριση κινδύνων

Εγγραφή Newsletter

    tech4net

 

Oxygen Negative CR Large

Η Εταιρεία μας

Δ/νση: Παλαιοκώμη - Σέρρες
ΤΚ: 62041
Τηλ: 2324094829
Email: info@tech4net.gr
URL: www.tech4net.gr